Spørgsmål: Hvilke tagspær skal jeg vælge til mit tag

Svar: Det kommer an på eks om tagetagen skal udnyttes. Hvis det skal udnyttes er det mest anmindeligt at benytte hanebånds tagspær. Hvis den ikke skal udnyttes, er det oplagt med saksespær. Saksespær er en robust prisbillig løsning.

Jysk Facade & Tagteknik får spær færdig leveret fra vores materialelevenrandør. Spærene er produceret hos Palsgaard Gruppen.

Hanebåndsspær
Den optimale løsning, når man ønsker at udnytte tagetagen til en lav kvadratmeterpris. Denne konstruktion kan også afvalmes.

Trempelspær
En variant af hanebåndsspæret, hvor skunkstolpen er placeret helt ude ved facaden. Denne placering giver en optimal udnyttelse af tagetagen.

Manzardspær
En arkitektonisk flot konstruktion, der giver mulighed for stor udnyttelse af tagetagen, og som er oplagt til påbygning af kviste

Saksspær
En variant af gitterspær med en hældning på spærfoden. Anvendes, hvor man ønsker en stor rumvolumen. Denne spærløsning giver et traditionelt sadeltag, med en spændende indvendig loftshældning.

Halvspær
Halvspær givet et spændende asymmetrisk udtryk til bygninger, hvor der ønskes et ensidigt fald og hvor tagrummet er uudnyttet.

Gitter tagspær
Giver mulighed for en kraftig loftisolering med effektiv ventilation af tagrummet. Anvendes, hvor man ikke har behov for at udnytte tagrummet. Ideel til sammenbygninger og afvalmede tagkonstruktioner.

Special tagspær
Specialspær er aktuelle, hvor særlige forhold spiller ind. Det kan for eksempel være tilfældet, hvor bygningsgeometri, ekstraordinære belastninger eller understøtningsforhold medfører, at ingen andre spærtyper kan anvendes. Specialspær designes og dimensioneres ved hjælp af avancerede computerprogrammer. De vil som regel kunne leveres fuldt færdigsamlede, klar til opstilling. Mulighederne er utallige.

Halrammer
Halrammer er velegnede til bygninger, hvor der kræves stor spændvidde og sidehøjde. Rammerne har lav egenvægt, hvilket gør det muligt at reducere fundamentstørrelsen. Det gør dem også lette at montere. Rammerne specialfremstilles til den enkelte byggesag. Derfor er de for eksempel velegnede, når eksisterende bygninger skal forlænges. Spændvidde op til ca. 20 m.

Fritrumsprofil
En økonomisk løsning på opbevaringsproblemet. Kan anvendes sammen med alm. gitterspær. Udføres efter opgave med vandret eller skråt udhæng. Kan også udføres fritbærende.

Tagspær – Tagspær

Andre ressorcer vedr tagspær: